بلەزترین گەهاندن! پەیوەندی بمە بکە

EA KURD

زاخو, کوردستان (لسەر نەخشەی ببینە)
چ کەل و پەل نە هاتنە دیتن.
فێرس شوپ
Logo
بەراوردی دنەڤبەرا بەرهەمان دا
  • سەرجەم: (0)
بەرواردی
0
سەڵک